متن زیر قراردادی حقوقی بین شما به عنوان کاربر وب سایت خشکبار ناتلی، میباشد.
1- مالکیت معنوی
کلیه عناصر موجود در این وب سایت، شامل اطلاعات، اسناد، تولیدات، لوگوها، گرافیک، تصاویر و خدمات، کلاً متعلق به سایت خشکبار ناتلی، میباشد و هیچ شخص حقیقی و حقوقی بدون اجازه کتبی صاحب عناصر مذکور سایت خشکبار ناتلی اجازه کپی کردن، توزیع، نشر مجدد، واگذاری (Download) نمایش، ارسال و انتقال آنها را ندارد
2- شرایط استفاده از خدمات سایت
به محض پذیرش عضویت شما در سایت خشکبار ناتلی، عضویت شما بیانگر پذیرش کلیه ضوابط و مقررات سایت بوده و متعهد هستید به این ضوابط احترام گذاشته و آنها را رعایت کنید.

محصول مورد نظر با موفقیت به سبد خرید شما اضافه گردید